Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
Sleva 5  %
ANTIINSEKT ÉO

ANTIINSEKT ÉO

Směs éterických olejů - s repelentním účinkem

Kód výrobku: 4206

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
ANTIINSEKT Směs éterických olejů 10 ml h4206b 181.45 Kč 172,38 Kč
-
+
ANTIINSEKT Směs éterických olejů 20 ml h4206c 290.32 Kč 275,80 Kč
-
+
ANTIINSEKT Směs éterických olejů 50 ml h4206d 580.6 Kč 551,56 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
O obsažených éterických olejích je známo, že odpuzují hmyz. Příjemně vonící směs, která může mít osvěžující uklidňující účinky. Přidává se do krémů, olejů a opalovacích přípravků, bez rozdílu typu pleti.

Éterické oleje:
Pomerančový, máta peprná, eukalyptový, citronelový, hřebíčkový, kafrový, levandulový.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na genetické poškození.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2/2009 - Novinky: Insektol 
 

3/2010 - Z vašich dopisů: Sauna a děti... a nejenom děti – těmi jsme přece stále všichni

2/2009 - Aktuální téma: Voňavá lékárnička – na cesty i pro doma

 

Katalog    

SPECIÁLNÍ SMĚSI

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde