Aromaterapie Karel Hadek

Kategorie zboží

Potřebujete poradit?
Inspirujte se při výběru
našich výrobků, na našem katalogu.
KATALOG
Karla Hadka
ČASOPIS
AROMATERAPIE 1/2018
Časopis
Ke stažení zde

BABY-DENT

Olej k péči o ústa dětí

Kód výrobku: 1507


Vaše cena 61,81
Vaše cena bez DPH 51,08
 

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
BABY-DENT Olej k péči o ústa dětí 20 ml h1507c -,-- Kč 61,81 Kč
+
BABY-DENT Olej k péči o ústa dětí 100 ml h1507e -,-- Kč 261,41 Kč
+
BABY-DENT Olej k péči o ústa dětí 200 ml h1507g -,-- Kč 392,14 Kč
+

Dětský pláč, horečka z neznámého důvodu, průjem. Co to má být? Následují zduřelé dásně. Děťátku porostou zoubky… Toto období zná každá máma a pamatuje si je celý život. V lékárně koupíte různá kousátka, chladící gely, vhodná je i mrkev, kterou nejprve dáte do lednice, aby se ochladila. Děťátko pak může cucat, žužlat, kousat,… Další možností je masáž. Ale čím ji provádět? Pro děti bývá důležitá i chuť. Kompozice silic a olejů chutná „trochu ovocně".

 

Hlavní obsahové složky:

Rostlinné oleje: canolový, slunečnicový a olivový. Éterické oleje: fenyklový, manukový, hřebíčkový, z máty kadeřavé, čajovníkový. Vitaminy, např. A, E.

 

Vlastnosti:

Vůně dětského ústního oleje BABY-DENT je velice příjemná, lehká, jemná, nevtíravá, sametová, působí jako pohlazení. Vůně sama o sobě láká k ochutnání. A i zde se dočkáte překvapení. Sladkost manuky je odlehčena mátou kadeřavou a doplněna lehce chutí hřebíčku. Éterické oleje obsažené v ústním oleji BABY-DENT působí nejenom na potíže spojené s růstem zoubků, ale mají i vysokou terapeutickou hodnotu při zklid­nění psychiky. Navracejí vnitřní klid, působí proti strachu, nespavosti, podporují soustře­děnost, harmonizují. Tím určitě navrátí klid nejen maminkám, ale i tatínkům. Rodiče potěší, že se jejich ratolestem uleví od bolesti.

 

Použití:

BABY-DENT dětský ústní olej bude dobrým pomocníkem nejen v období růstu zubů, ale i při jejich dalším ošetřování. Než se zoubky proříznou, postačí na prst nanést pár kapek ústního oleje BABY-DENT a pomalinku jím masírovat dásničky. Masáž můžete začít provádět již od třetího měsíce. Dítě si na tuto činnost zvykne a s větší důvěrou si dásně nechá ošetřit při bolesti. Pravidelnou masáží dochází k prokrvení tkání a následné otoky při růstu zubů nebývají tak veliké a prořezávání bolestivé.

 

INCI:
Canola Oil, Glycine soja Oil, Helianthus annuus Seed Oil, Olea europaea Fruit Oil, Foeniculum vulgare Oil, Mentha spicata crispa Herb Oil, Thymus serpillum Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Limonene, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Angelica archangelica Root Oil, Leptospermum scoparium Branch/Leaf Oil, Santalum album  Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Beta-carotene, Linalool

 

Skladování:

Uvedená trvanli­vost přípravku se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje (nejlépe v chladničce při teplotě 6–10°C).

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

3/2011 - Novinky: Baby-Dent


1/2014 - Poradna Karla Hadka - odpověď: ÉO nevhodné v těhotenství

4/2013 - Poradna Karla Hadka – odpověď: Zácpy u dětí, kazivost zoubků

3/2013 - Poradna Karla Hadka – odpověď: Co na první zoubky

3/2013 - Zkušenosti a rady: Afty

3/2013 - Zkušenoati a rady: Voňavé pohlazení

2/2013 - Koutek pro maminky: Aromaterapie a homeopatie

4/2012 - Koutek pro maminky: Pohodové těhotenství s Hadkem

 

Katalog 

DĚTSKÁ SÉRIE BABY 

 

 

 

CanolaOil, GlycinesojaOil,HelianthusannuusSeedOil, OleaeuropaeaFruitOil,FoeniculumvulgareOil,MenthaspicatacrispaHerbOil,ThymusserpyllumOil, EugeniacaryophyllusFlowerOil,D-Limonene,Tocopherylacetate,Retinylpalmitate, AngelicaarchangelicaRootOil,LeptospermumscopariumBranch/LeafOil,Santalumalbum Oil,MelaleucaalternifoliaLeafOil, Beta-carotene,Linalool

The baby’s crying, hot with fever, diarrhea, the reason unknown. What is going on? Then gums become swollen. The baby is teething... Every mum knows this period and remembers it for the rest of her life. In the drugstore you can buy various teething rings, cooling gels; a carrot will also do the trick if you put it in the fridge to chill. The baby can then suck, nibble, bite... Another solu on is gum massage. But what to do it with? What is also crucial for kids is the taste. The blend of essen al and vegetable oils tastes “slightly fruity”.

 

Main ingredients:

Vegetable oils: canola, sun ower and olive. Essen al oils: fennel, manuka, clove, spear mint, tea tree. Vitamins, e.g. A, E.

 

Properties:

BABY-DENT has a fragrance that is very pleasant, light, subtle, unobtrusive, velvety and feels almost like a caress. The smell itself invites you to taste it. And it will be surprising. The sweetness of manuka is balanced by spearmint and lightly complemented
by clove. The essen al oils contained in BABY-DENT have an e ect not only on the problems linked to teething, but they are also highly therapeu c in calming the mind. They restore inner peace, dispel fear, tackle insomnia, boost concentra on and have a harmonizing e ect. This will surely calm down mums as well as dads. The parents will be relieved that their children are free from pain.

 

Application:

The BABY-DENT oral care oil for kids will be of real help during teething but also during the following oral care. Before the teeth have come out, put a couple of drops of BABY-DENT on your nger and slowly massage the gums. You can start giving the massage from the third month onward. The child will get used to this ac vity and will trust you to do this treatment when in pain. Through regular massage, blood circula on in the gum ssue increases, reducing teething-related swelling and pain. 

Kinderweinen, Fieber aus unbekannten Gründen, Durchfall... Was soll das sein? Dann folgen Zahnfleischanschwellungen, dem Baby beginnen Zähne zu wachsen. Diese Zeit kennt jede Mutti und sie merkt sie dann ihr ganzes Leben lang. In der Apotheke kann man verschiedene Beißringe oder kühlende Gels kaufen, man empfiehlt auch Karotte, die vorher gefroren oder gekühlt wurde. Das Baby kann dann lutschen, kauen, beißen,... Eine andere Möglichkeit wäre eine Massage. Aber womit sollte man massieren? Für Babys ist auch der Geschmack wichtig. Die Komposition der ätherischen Öle schmeckt ein bisschen nach Obst.

 

Hauptinhaltsstoffe:

Pflanzliche Öle: Canola-, Sonnenblumen- und Olivenöl. Ätherische Öle: aus Fenchel, Manuka, Nelke, Grüner Minze und Teebaum. Vitamine, z.B. A und E.

 

Eigenschaften:

Der Duft des BABY-DENT Mundpflegeöls ist sehr angenehm, leicht, zart, dezent, samtig und wirkt wie ein Streicheln. Der Duft selbst lockt zum Kosten. Und auch da erwartet Sie eine Überraschung. Die Minze macht die Süße von Manuka leichter und der Geschmack der Nelke ergänzt leicht die Kombination. Die in BABY-DENT enthaltenen ätherischen Öle helfen nicht nur bei Problemen mit Zähnen, sondern haben auch einen hohen therapeutischen Wert bei der Beruhigung der Seele. Sie geben die innere Ruhe zurück, wirken gegen Angst, Schlaflosigkeit, fördern die Konzentration und harmoni- sieren. So geben sie sicherlich die Ruhe nicht nur den Müttern, sondern auch den Vätern zurück. Die Eltern werden sich freuen, dass ihre Kinder vom Schmerz befreit werden.

 

Anwendung:

BABY-DENT Mundpflegeöl ist ein guter Helfer nicht nur in der Zeit des Zahnwachsens, sondern auch bei der weiteren Behandlung der Zähne. Bevor die
Zähne durchbrechen, ein paar Tropfen von BABY-DENT Mundpflegeöl auf einen Finger auftragen und damit langsam das Zahnfleisch massieren. Die Massage kann schon vom dritten Monat durchgeführt werden. Das Kind wird darauf gewöhnt und lässt sich auch bei Schmerzen das Zahnfleisch mit Vertrauen massieren. Durch regelmäßiges Massieren kommt es zum Durchbluten des Gewebes und folgende Anschwellungen beim Zahn- wachstum sind gewöhnlich nicht so groß und der Durchbruch der Zähne ist nicht so schmerzhaft. 

Il pianto, febbre senza motivo chiaro, diarrea. Che cosa significa? Seguono gengive gonfie. I dentini del bambino stanno spuntando... Ogni mamma conosce bene questo periodo e se lo ricorda tutta la vita. Nella farmacia si comprano giocattoli da mordicchiare e gel refrigeranti, adatta è pure la carota che si mette prima in frigorifero per raffreddarla. Il bambino può succhiare, mordicchiare,... Un’altra possibilità è il massaggio. Ma con che cosa massaggiare? Per i bambini è importante il sapore. La composizione di essenze e oli ha un sapore “un po’ alla frutta”.

 

Ingredienti principali: Olio vegetale di: canola, oliva, girasole. Olio essenziale di: manuka, finocchio, chiodi di garofano, menta verde, tea tree. Vitamina A, E.

 

Caratteristica: Il profumo dell’olio dentale per i bambini BABY-DENT è molto piacevole, leggero, sottile, discreto, velluto, ha effetto di una carezza. Il profumo stesso invita ad assa- ggiare. E anche qui vi aspetta una sorpresa. La dolcezza di manuka è alleggerita dalla menta verde e completata leggermente dal gusto di chiodi di garofano. Gli oli essenziali contenuti nell’olio dentale BABY-DENT hanno un effetto non sollo sulla dentizione ma hanno anche un grande valore terapeutico durante la tranquillizzazione psichica del bambino. Portano indietro la tranquillità’ interna, agiscono contro la paura, insonnia, sostengono attenzione, armonizzano. Così portano la tranquillità non solo alle mamme ma anche ai babbi. I genitori diventano contenti che il dolore dei loro piccoli è stato alleviato.

 

Modalità d’uso: BABY-DENT olio dentale è un grande aiuto non solo durante la dentizione ma anche nella cura successiva. Prima che i denti spuntino in bocca basta mettere un paio
di gocce di BABY-DENT sul dito e massaggiare delicatamente le gengive. Il massaggio alle gengive potete iniziare a fare già dal terzo mese. Il bambino diventa abituato a questa attività e si lascia massaggiare le gengive con più fiducia quando diventa doloroso. Con il massaggio viene stimolata la circolazione di sangue nelle gengive e i gonfiamenti e la dentizione non diventano gravi e troppo dolorosi

Potřebujete poradit?
Inspirujte se při výběru
našich výrobků, na našem katalogu.
KATALOG
Karla Hadka
ČASOPIS
AROMATERAPIE 2/2018
Časopis
Ke stažení zde