Aromaterapie Karel Hadek

Kategorie zboží

Potřebujete poradit?
Inspirujte se při výběru
našich výrobků, na našem katalogu.
KATALOG
Karla Hadka
ČASOPIS
AROMATERAPIE 2/2018
Časopis
Ke stažení zde

CITRÓNOVÁ RŮŽE ÉO

INCI: Artemisia balchanorum Crasch Oil

Kód výrobku: 4014


Vaše cena 200,46
Vaše cena bez DPH 165,67
 

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
Z CITRONOVÉ RŮŽE Éterický olej 10 ml h4014b -,-- Kč 200,46 Kč
+
Z CITRONOVÉ RŮŽE Éterický olej 20 ml h4014c -,-- Kč 320,75 Kč
+
Z CITRONOVÉ RŮŽE Éterický olej 50 ml h4014d -,-- Kč 641,45 Kč
+
Z CITRONOVÉ RŮŽE Éterický olej 100 ml h4014e -,-- Kč 1 102,53 Kč
+

Profil vůně: 
Svěží, citrusová, s jemným nádechem růže.
 

Hlavní obsahové složky:
Citronelal, geraniol, citral, limonen, skořicový aldehyd, borneol, thujon.
 

Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své antibakteriální a repelentní účinky. Farmaceuty bývá doporučován při bolestech hlavy.

 

Použití v kosmetice:
Vhodný na každý typ pleti. Bývá součástí přípravků k péči o vlasy. V koupelových a masážních olejích může napomáhat ke zmírnění svalové únavy po fyzickém výkonu. 

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

  

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2-3/2007 - Škola aromaterapie: Aromaterapie?

 

Katalog 

ÉTERICKÉ OLEJE

 

Potřebujete poradit?
Inspirujte se při výběru
našich výrobků, na našem katalogu.
KATALOG
Karla Hadka
ČASOPIS
AROMATERAPIE 2/2018
Časopis
Ke stažení zde