Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
NELINOL SÉO

NELINOL SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4217

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
NELINOL Směs éterických olejů 10 ml h4217b -,-- Kč 261,43 Kč
-
+
NELINOL Směs éterických olejů 20 ml h4217c -,-- Kč 418,33 Kč
-
+
NELINOL Směs éterických olejů 50 ml h4217d -,-- Kč 836,65 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Obsažené éterické oleje jsou známé pro své dobré antivirální, antimikrobiální účinky. Díky těmto účinkům olej bývá vhodný při drobných poraněních pokožky, poštípání hmyzem, ale jako pravá specialita se NELINOL projevil při ošetřování planých neštovic, kde může napomáhat jejich rychlému vymizení, bránit zavlečení sekundárních infekcí a působit proti svědivosti.

Éterické oleje:
Levandulový, pelargoniový, čajovníkový, saturejkový, manukový, heřmánkový, meduńkový, vratičový.

Tip Karla Hadka: 
Postižená místa potíráme směsí éterických olejů NELINOL.

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. 

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2/2009 - Novinky: Nelinol pomáhal vyhrát


2/2013 -
 Zkušenosti a rady: Dobrý den paní Švorcová, 

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde