Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
Náš tip!
Na tento produkt se nevztahují slevy na nákup nad 2500,- a slevové poukazy.
ORANGE ACIDOL

ORANGE ACIDOL

Kód výrobku: 5502


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
ORANGE ACIDOL Desinfekční prostředek 750 ml h5502L -,-- Kč 290,62 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč

Aroma‑prostředek vhodný na odstranění vodního kamene a zbytků mýdla z van, sprch a umyvadel.

 

 Obsahuje: Pomerančovy olej, terpentynovy olej

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde